• b9b8-最好的免费学习资料站!请记住我们的网址:www.b9b8.com
您当前位置: b9b8学习网知识频道句子大全经典诗句描写草原诗句 描写大草原的诗句

描写草原诗句 描写大草原的诗句

日期:06-05 22:24:53|b9b8学习网| http://www.b9b8.com |经典诗句|人气:257

描写草原诗句 描写大草原的诗句,本站还有更多关于经典诗句,经典爱情诗句,经典的诗句,经典伤感诗句相关的资料。www.b9b8.com

  牛羊成群染山川 
  脆草青绿曲径湾 
  白云飘在碧波里  描写草原诗句 
  牧民幸福乐无边 
  暮色迷茫游牧归 
  牛羊膘肥聚一堆 
  白云做帐山川挂 
  大地奉爱显美德 
  山清水秀林静新 
  山清水秀林静新 
  白云飘飘欲断魂 
  草原能有此仙境 
  何时能游不思巡 
  河流清濽起轻波  赞美牡丹花的诗句 洛阳牡丹花的诗句 
  溪水涓涓唱轻歌 
  育得牛羊成云朵 
  丰收共庆齐欢乐 
  草原红枫傲山川 
  山川悠悠起云烟 
  马群喜戏山腰畔  


诗句
 


  欢乐喜庆年连年  描写草原诗句 
  、《北山》【宋】王安石
  北山输绿涨横池,直堑回塘滟滟时。
  细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。
  九、《出塞作》【唐】王维
  居延城外猎天骄,白草连天野火烧。 爱情名句
  暮云空碛时驱马,秋日平原好躲雕。
  护羌校尉朝乘障,破虏将军夜渡辽。
  玉靶角弓珠勒马,汉家将赐雪嫖姚。
  一零、《丰乐亭游春》【宋】欧阳修
  红树青山日欲斜,长郊草色绿无涯。
  游人不管春将老,来往亭前踏落花。
  一一、《寄刘驾》【唐】曹邺
  一川草色青袅袅,绕屋水声如在家。
  怅望美人不携手,墙东又发数枝花。
  一二、《塞上行》【唐】鲍溶 描写草原诗句 
  可怜黄河九曲尽,毡馆牢落胡无影。
  西风合时筋角坚,承露牧马水草冷。
 

如果觉得描写草原诗句 描写大草原的诗句不错,可以推荐给好友哦。
本文Tags:句子大全 - 经典诗句,经典爱情诗句,经典的诗句,经典伤感诗句,

+评论

☉本站为非营利性站点,所有资源均是网上搜集或私下交流学习之用,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!

联系本站 - 教案中心 - 试题下载 - 教学反思 - 句子大全 - 收藏本站 - 文章阅读 - 全站地图 - 热门专题