• b9b8-最好的免费学习资料站!请记住我们的网址:www.b9b8.com
您当前位置: b9b8学习网知识频道句子大全经典诗句关于玉兰花的诗句 描写玉兰花的诗句

关于玉兰花的诗句 描写玉兰花的诗句

日期:05-30 09:05:56|b9b8学习网| http://www.b9b8.com |经典诗句|人气:293

关于玉兰花的诗句 描写玉兰花的诗句,本站还有更多关于经典诗句,经典爱情诗句,经典的诗句,经典伤感诗句相关的资料。www.b9b8.com

  昨日辛夷开,目前辛夷落。辛夷花房高刺天,却共芙蓉乱红萼。
  明代朱曰藩【感辛夷花曲】 关于玉兰花的诗句
  小山桂树犹连卷,五湖荷花空绰约。连卷绰约宜秋日,端居独养征君疾。
  高枝朵朵艳木莲,密叶层层赛卢橘。山鬼已见驾香车,文人应是梦彩笔。
  辛夷辛夷何离奇,照水偏宜姑射姿。萧晨东海霞光烂,玄夜西园露气滋。
  檀心倒卷情无限,玉面低回力不支。见说东都便露坐,惟应御史沄风吹。
  此花爱逐东风暖,故人逸韵嵇中散。山阳闻有合欢斋,石湖亦筑辛夷馆。
  袅袅岩栊碧树圆,纷纷涧户香花满。坞里王孙旧路长,卷中裴迪新诗短。
  新诗已旧不堪闻,江南荒馆隔秋云。多情不改年年色,千古芳心持赠君。
  “绰约新妆玉有辉,素娥千队雪成围, 爱情名句
  我知姑射真仙子,天遗霓裳试羽衣,
  影落空阶初月冷,香生别院晚风微, 关于玉兰花的诗句
  玉环飞燕元相敌,笑比江梅不恨肥” 。
  --文征明《咏玉兰》
  “翠条多力引风长,点破银花玉雪香。
  韵友似知人意好,隔栏轻解白霓裳”。
  --沈周的《玉兰写生》
  微风吹万舞,好雨尽千妆。
  明代朱曰藩【感辛夷花曲】
  明代朱曰藩【感辛夷花曲】 关于人生短暂的句子 关于人生哲理的句子 
  昨日辛夷开,目前辛夷落。辛夷花房高刺天,却共芙蓉乱红萼。
  小山桂树犹连卷,五湖荷花空绰约。连卷绰约宜秋日,端居独养征君疾。
  高枝朵朵艳木莲,密叶层层赛卢橘。山鬼已见驾香车,文人应是梦彩笔。
  辛夷辛夷何离奇,照水偏宜姑射姿。萧晨东海霞光烂,玄夜西园露气滋。
  檀心倒卷情无限,玉面低回力不支。见说东都便露坐,惟应御史沄风吹。
  此花爱逐东风暖,故人逸韵嵇中散。山阳闻有合欢斋,石湖亦筑辛夷馆。 关于玉兰花的诗句
  新诗已旧不堪闻,江南荒馆隔秋云。多情不改年年色,千古芳心持赠君。
  袅袅岩栊碧树圆,纷纷涧户香花满。坞里王孙旧路长,卷中裴迪新诗短。
 

如果觉得关于玉兰花的诗句 描写玉兰花的诗句不错,可以推荐给好友哦。
本文Tags:句子大全 - 经典诗句,经典爱情诗句,经典的诗句,经典伤感诗句,

+评论

☉本站为非营利性站点,所有资源均是网上搜集或私下交流学习之用,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!

联系本站 - 教案中心 - 试题下载 - 教学反思 - 句子大全 - 收藏本站 - 文章阅读 - 全站地图 - 热门专题