• b9b8-最好的免费学习资料站!请记住我们的网址:www.b9b8.com
您当前位置: b9b8学习网知识频道句子大全伤感诗句李白关于愁的诗句

李白关于愁的诗句

日期:11-28 10:52:25|b9b8学习网| http://www.b9b8.com |伤感诗句|人气:784

李白关于愁的诗句,本站还有更多关于伤感诗句,伤感的诗句,爱情伤感诗句,经典伤感诗句,伤感唯美的诗句相关的资料。www.b9b8.com

  弃我去者,昨日之日不行留,李白关于愁的诗句
  《宣州谢脁楼饯别校书叔云》
  乱我心者,今日之日多烦忧。
  长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。
  蓬莱文章建安骨,中心小谢又清发。
  俱怀逸兴壮思飞,欲上彼苍揽明月。
  抽刀断水水更流,碰杯销愁愁更愁。
  人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。 答复者: ♂落の寞♀ | 四级 | 二零零九-三-二九 一四:四五 
  青丝三千丈,三千青丝长 答复者: 芜珂璩玳 | 二级 | 二零零九-三-二九 一四:五零 
  鹤发三千丈(,缘愁似个长,不知明镜里,那边得秋霜)。
  李白《秋浦歌》 答复者: 水缸一零四 | 五级 | 二零零九-三-二九 一四:五五 
  鹤发三千丈,缘愁似个长。 答复者: 香绝心无影 | 七级 | 二零零九-三-二九 一五:零六 
  鹤发三千丈,缘愁似个长,不知明镜里,那边得秋霜。 答复者: SS眼镜蛇 | 五级 | 二零零九-三-二九 一七:三六 
  鹤发三千丈,缘愁似个长。唐-李白《秋浦歌》 答复者:  | 三级 | 二零零九-三-二九 一七:五七 
  抽刀断水水更流,碰杯销愁愁更愁。 李白关于愁的诗句
  碰杯消愁愁更愁诗词名句
  二 海水直下万里深,那个不言此愁古
  三 鹤发三千丈,缘愁似个长
  四 长风万里送秋雁,对此可以酣高楼 李白关于愁的诗句
  四 长风万里送秋雁,对此可以酣高楼
  五 春色无远近,出门尽寒山
  七 人烟寒橘柚,春色老梧桐
  六 雨色秋来寒,风严清江爽
 

如果觉得李白关于愁的诗句不错,可以推荐给好友哦。
本文Tags:句子大全 - 伤感诗句,伤感的诗句,爱情伤感诗句,经典伤感诗句,伤感唯美的诗句,

+评论

☉本站为非营利性站点,所有资源均是网上搜集或私下交流学习之用,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!

联系本站 - 教案中心 - 试题下载 - 教学反思 - 句子大全 - 收藏本站 - 文章阅读 - 全站地图 - 热门专题